Informujemy, że uzyskaliśmy subwencję finansowa z Polskiego Funduszu
Rozwoju